วันวิสาขบูชา

Updated: Dec 18, 2020


วันวิสาขบูชา พฤษภาคม 2563
วันวิสาขบูชา ประจำปี 2563

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญ เดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่ "ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน" เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ วัดบวรนิเวศวิหาร จะมีการไลฟ์สดจากวิหาร เพื่อสวดมนต์ เวียนเทียน ฟังธรรมที่บ้านเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค : วัดบวนนิเวศวิหาร ลิงค์สำหรับไลฟ์สด: https://qrgo.page.link/zN9RT

Visakha Bucha Day (or Vesak Day) is very important in the Buddhist calendar and very important in Thailand. It commemorates the birth of Buddha, His enlightenment and His death, three events that happen on the same day in different years. For the first time, Wat Bowon will also present a live streaming of activities for all Buddhists and people to follow from home while practicing social distancing via the temple's Facebook page. Event Link: https://qrgo.page.link/zN9RT

佛祖圣诞日在佛教历法中非常重要,在泰国也非常重要。 这一天是纪念佛陀的诞生、成道和涅槃,这是不同年份同一天发生的三件事 僧王寺(Wat Bowon)还将首次把纪念活动向佛教徒和大众进行现场直播,人们可以在家里通过寺庙的Facebook页面进行观看,这样就不会影响社交安全距离的实行。 活动直播链接:https://qrgo.page.link/zN9RT

Get in contact with us ➡️ Website: http://www.globaltopgroup.com/?lang=th ➡️ Line ID: @globaltopgroup ➡️ WhatsApp: +66 90 741 7417 ➡️ WeChat (微信):gtg0907417417 ➡️ Contact No.: +66 (0) 90 741 7417#โกลบอลท็อปกรุ๊ป #ซื้อคอนโดพัทยา #เช่าคอนโดพัทยา #ลงทุนอสังหาพัทยา #เกี่ยวกับเรา #บริการของเรา


0 comments